Nasze Marki

1 of
Wró? do menu marek Odwied? stron? Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Pobyt, który zapadnie Ci w pami??.

Maj?ca swoje o?rodki w atrakcyjnych lokalizacjach na ca?ym ?wiecie sie? hoteli Waldorf Astoria Hotels & Resorts odzwierciedla kultur? i histori? niezwyk?ych miejsc, w otoczeniu których si? znajduje. Dzi?ki nowoczesnemu spojrzeniu na bogate dziedzictwo sie? Waldorf Astoria zapewnia go?ciom zakwaterowanie w niezwyk?ym otoczeniu oraz spersonalizowan? obs?ug? True Waldorf Service, które sk?adaj? si? na niezapomniane wra?enia wymagaj?cych podró?ników.

 • 32hotele i o?rodki
 • 14państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? hoteli Conrad

Conrad Hotels & Resorts

To nigdy nie jest zwyk?y pobyt. To pobyt z inspiracj?.

Elegancki luksus le?y u podstaw wszystkiego, czym zajmujemy si? w Conrad Hotels & Resorts. Naszym go?ciom oferujemy dost?p do ?wiata nieograniczonych po??czeń, intuicyjn? obs?ug? oraz inspiruj?ce do?wiadczenia. Zatrzymuj? si? u nas podró?ni, dla których prywatna i zawodowa sfera ?ycia oraz przyjemno?ci s? ze sob? nieod??cznie powi?zane.

 • 35hotele i o?rodki
 • 22państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Canopy by Hilton

Canopy by Hilton

Pozytywny w ka?dym calu

Najlepszym wyborem dla szukaj?cych energii i komfortu jest hotel Canopy by Hilton, którego atmosfer? tworz? skierowane bezpo?rednio do klienta us?ugi oraz niepowtarzalny lokalny charakter.

 • 9hotele i o?rodki
 • 4państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Visit the Signia website

Signia Hilton

Signia Hilton to nowe portfolio hoteli premier w najbardziej poszukiwanych lokalizacjach w miastach i kurortach. Ka?dy hotel Signia Hilton oferuje niezrównane, dynamiczne spotkania i wydarzenia dzi?ki ?wiatowej klasy projektowi, najnowocze?niejszej technologii, wyj?tkowym do?wiadczeniom zwi?zanym z ofert? cateringow? oraz najwy?szej jako?ci us?ugom wellness, a wszystko to dzi?ki nazwie Hilton i wielokrotnie nagradzanemu programowi Hilton Honors.


Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? internetow? Hilton

Hilton Hotels & Resorts

Od prawie wieku Hilton Hotels & Resorts z?dum? wita podró?nych z?ca?ego ?wiata. Oferuj?c ponad 575?hoteli na sze?ciu kontynentach, Hilton Hotels & Resorts stanowi podstaw? wyj?tkowej obs?ugi podró?nych i?ceni ka?dego go?cia, który przechodzi przez jego drzwi.

Jako najbardziej znana nazwa w?bran?y Hilton pozostaje synonimem s?owa ?hotel”. Od bali inauguracyjnych i?hollywoodzkich gali po wydarzenia biznesowe i?prywatne – Hilton jest wsz?dzie tam, gdzie ?wiat tworzy histori?, finalizuje transakcje, ?wi?tuje specjalne okazje i?ucieka od tego wszystkiego. Hilton Hotels & Resorts, sztandarowa marka Hilton, nadal wyznacza standardy go?cinno?ci, dostarczaj?c nowe produkty i?us?ugi, aby sprosta? zmieniaj?cym si? potrzebom go?ci.

 • 585hotele i o?rodki
 • 93państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton

Dla ciekawych

Curio to sie? niezale?nych, niezwyk?ych hoteli, których jedynym wyró?nikiem jest ich cudowna niepowtarzalno??. Ka?dy z hoteli zosta? wybrany ze wzgl?du na swój charakter i osobowo??, przemawiaj?ce do podró?ników–pasjonatów, którzy poszukuj? lokalnych skarbów.

 • 74hotele i o?rodki
 • 22państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? internetow? DoubleTree by Hilton?

DoubleTree by Hilton?

Zatrzymaj si? u nas i przekonaj si?, jak podró?uje si?, do?wiadczaj?c czego? mi?ego.

Kiedy zatrzymujesz si? w hotelu DoubleTree by Hilton?, dzieje si? co? niezwyk?ego. By? mo?e chodzi o te wszystkie ma?e rzeczy, które robimy, aby pokaza?, ?e nam zale?y. Od delikatnych dotkni?? i przyjaznej obs?ugi a? po czekoladowe ciasteczka na powitanie, naszym zadaniem jest uprzyjemni? naszym go?ciom pobyt ju? od pierwszej chwili. Uprzejmo?? to do?wiadczenie, które pozostaje z nami na d?ugo po tym, gdy opu?cimy hotel, a którego nie zamieniliby?my na nic innego.

 • 567hotele i o?rodki
 • 47państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Tapestry Collection by Hilton

Tapestry Collection by Hilton

Tkaj w?asny los

Tapestry Collection to zespó? unikalnych hoteli dobranych ze wzgl?du na ich indywidualny charakter z my?l? o osobach spragnionych oryginalnych prze?y?.

 • 23hotele

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? hoteli Embassy Suites by Hilton?

Embassy Suites by Hilton?

Wi?cej powodów, by si? tu zatrzyma?.

W hotelach Embassy Suites by Hilton? przewidujemy potrzeby podró?uj?cych i zapewniamy wszystko, co najwa?niejsze. Na wszystkich naszych go?ci czekaj? dwupokojowe apartamenty, bezp?atne przygotowywane na zamówienie ?niadania, a tak?e ka?dego wieczoru przez dwie godziny bezp?atne napoje* i przek?ski. Z przyjemno?ci? zapraszamy Ci? do ponad 200 niepowtarzalnych lokalizacji – zatrzymaj si? u nas i poznaj wszystko, co oferuj? hotele Embassy Suites by Hilton.

Informacja prawna: *Oferta podlega przepisom prawa krajowego i lokalnego. Go?cie musz? by? w wieku uprawniaj?cym do spo?ywania alkoholu.

 • 253hotele i o?rodki
 • 5państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? internetow? Hilton Garden Inn?

Hilton Garden Inn?

Witamy w Ogrodzie

Hilton Garden Inn? to wielokrotnie nagradzana, ekskluzywna, ale przyst?pna cenowo marka hoteli, pozwalaj?ca odkrywa? nowe miejsca i jednocze?nie nie traci? kontaktu w podró?y. Ponad 686 lokalizacji na ca?ym ?wiecie, komfortowa przestrzeń sprzyjaj?ca kontaktom towarzyskim oraz wysokiej klasy udogodnienia – to gwarancja niezapomnianego pobytu i jeszcze wy?szej jako?ci. W Hilton Garden Inn obiecujemy zrobi? wszystko, co sprawi, ?e b?dziesz zadowolonym go?ciem, albo nie musisz p?aci?. Mo?esz liczy? na nasz? pomoc. GUARANTEED?.

 • 841hotele i o?rodki
 • 45państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? witryn? Hampton by Hilton?

Hampton by Hilton?

Hampton by Hilton? jest wiod?c? w?bran?y mark? wy?szej ?redniej klasy. Dzi?ki imponuj?cym wynikom w?zakresie wydajno?ci, innowacyjno?ci oraz lojalno?ci i?satysfakcji go?ci Hampton by Hilton zapewnia go?ciom wyj?tkowe wra?enia poprzez niezmienne, wysokiej jako?ci zakwaterowanie i?dodatkowe udogodnienia dost?pne na ca?ym ?wiecie, takie jak bezp?atne ?niadanie na ciep?o, bezp?atne Wi-Fi, ca?odobowy sklep oraz centrum fitness i/lub basen – wszystko obj?te gwarancj? 100% Hampton Guarantee?.

 • 2518hotele i o?rodki
 • 29państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Tru by Hilton?

Tru by Hilton?

Uchwy? ducha

Witamy w Tru by Hilton?, miejscu, które szczyci si? pe?n? wigoru prostot?, a jednocze?nie wieloma mo?liwo?ciami rozrywki i porywaj?cym charakterem. Jeste?my wierni regu?om eleganckiej prostoty, wysoko cenimy drugiego cz?owieka i wychodzimy na przeciw oczekiwaniom tym, którzy maj? ?wiadomo?? dobrej marki. Jest to powrót do korzeni dla osób spragnionych do?wiadczeń duchowych.

 • 77hotele i o?rodki
 • 2państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Homewood Suites by Hilton?

Homewood Suites by Hilton?

Czuj si? jak u siebie. Be at Home?

Hotele Homewood Suites by Hilton? oferuj? wyj?tkowy program d?u?szych pobytów, dzi?ki któremu podczas podró?y w celach wypoczynkowych lub biznesowych poczujesz si? jak w domu. Nasze przestrzenne jedno- i dwupokojowe apartamenty maj? w pe?ni wyposa?on? kuchni? z lodówk?, gdzie go?cie mog? przyrz?dza? domowe posi?ki bez wychodzenia z pokoju. W hotelowym salonie codziennie serwowane s? bezp?atne ?niadania na ciep?o, a od poniedzia?ku do czwartku równie? bezp?atne kolacje i napoje.* Dodatkowe udogodnienia obejmuj? bezp?atny dost?p do sieci Wi-Fi, centrum konferencyjnego, sal? fitness i korty sportowe**, baseny oraz bezp?atn? us?ug? zakupów spo?ywczych – wszystko, aby nasi go?cie poczuli si? jak w domu, niezale?nie od tego, czy zatrzymuj? si? u nas przez tydzień, miesi?c czy d?u?ej.

Informacja prawna: *Oferta podlega przepisom prawa krajowego i lokalnego. Go?cie musz? by? w wieku uprawniaj?cym do spo?ywania alkoholu. **Dost?pne w wi?kszo?ci obiektów.

 • 492hotele i o?rodki
 • 3państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Home2 Suites

Home2 Suites by Hilton

Mo?esz by? sob?. Free to be you?.

Home2 Suites by Hilton oferuje nowoczesne zakwaterowanie w apartamentach w umiarkowanej cenie, przeznaczone specjalnie dla wyrafinowanych, ale i oszcz?dnych podró?uj?cych zatrzymuj?cych si? w hotelu zarówno na kilka miesi?cy, jak i na kilka dni. W ka?dym hotelu do dyspozycji go?ci oddajemy ca?ych wachlarz bezp?atnych udogodnień zaprojektowanych z my?l? o komforcie i wygodzie. Od Spin2 Cycle – naszego innowacyjnego po??czenia pralni i si?owni, po rozleg?? wspóln? przestrzeń, jak Oasis. W naszych hotelach zwierz?ta te? s? mile widziane! To nie jest zwyk?y hotel, to Home2.

 • 332hotele i o?rodki
 • 2państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Hilton Grand Vacations

Hilton Grand Vacations

Wakacyjny stan umys?u.

W Hilton Grand Vacations g??boko wierzymy, ?e ?ycie bez wakacji jest niepe?ne. Hotele Hilton Grand Vacations, których sie? nieustannie wzbogaca si? o nowe o?rodki w ol?niewaj?cych lokalizacjach, zapraszaj? Ci? na wakacje ?ycia w eleganckiej, wygodnej przestrzeni wn?trz w ramach naszego innowacyjnego programu wakacyjnego. Oferujemy naszym go?ciom zakwaterowanie, które zapewnia wygod? domowego zacisza, udogodnienia dostosowane do ka?dej lokalizacji oraz legendarn? jako?? us?ug, do której zobowi?zuje marka Hilton.

 • 55hotele i o?rodki
 • 5państwa i terytoria

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu marek Odwied? stron? Hilton Honors?

Hilton Honors?

Program Hilton Honors to co? wi?cej ni? zwyczajny program lojalno?ciowy dla go?ci. Wierzymy, ?e nale?y wynagradza? uczestników programu, oferuj?c im ekscytuj?ce, autentyczne i nadzwyczajne mo?liwo?ci. W prawie 6000 obiektach w 117 krajach program Honors umo?liwia dost?p do wra?eń, którymi warto dzieli? si? z innymi. W siedemnastu markach naszych hoteli ka?dy znajdzie co? dopasowanego do swoich mo?liwo?ci finansowych i na dowoln? okazj?.

Oferuj?c ponad 954 000 pokoi hotelowych na ca?ym ?wiecie, jeste?my jedn? z najwi?kszych firm w bran?y hotelarskiej na ?wiecie.

 • Prawie 99 milionówcz?onków na ca?ym ?wiecie

Wró? do menu marek
Przejd? do nast?pnej sekcji strony

Nasze warto?ci

H

Hospitality

(GO?CINNO??) Z pasj? dostarczamy go?ciom wyj?tkowych wra?eń.

I

Integrity

(UCZCIWO??) Robimy zawsze to, co w danej chwili jest w?a?ciwe.

L

LEADERSHIP

(PRZYWóDZTWO) Jeste?my pierwsi w naszej bran?y i w?ród naszych spo?eczno?ci.

T

TEAMWORK

(PRACA W ZESPOLE) Dzia?amy wspólnie we wszystkim, co robimy.

O

OWNERSHIP

(POCZUCIE ODPOWIEDZIALNO?CI) Jeste?my autorami naszych dzia?ań i decyzji.

N

NOW

(TERA?NIEJSZO??) Dzia?amy w poczuciu pilno?ci sprawy i w sposób zdyscyplinowany.

Historia i dziedzictwo

Kiedy Conrad Hilton otworzy? pierwszy hotel pod nazw? Hilton w 1925 r., mia? na celu prowadzi? najlepszy hotel w Teksasie. Dzi?ki jego zaanga?owaniu, przywództwu i innowacyjnym pomys?om, Hilton jest dzi? jedn? z najbardziej szanowanych marek na ?wiecie. Odkryj nasz? histori?.

Wró? do menu

1919

Conrad Hilton kupuje The Mobley, hotel w Cisco w Teksasie. W ci?gu nast?pnych kilku lat zakupuje nast?pne hotele w Teksasie. Podczas gdy firma dobrze sobie radzi, ambicje Conrada Hiltona wzrastaj?.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1925

Conrad Hilton otwiera wie?owiec Dallas Hilton, pierwszy hotel pod mark? Hilton. Poniewa? w tym czasie klimatyzacja nie by?a jeszcze znana, windy, zsypy na pranie, kana?y wentylacyjne i inne udogodnienia robocze zosta?y umieszczone po zachodniej stronie budynku, aby ?adne okno pokojów dla go?ci nie wychodzi?o na zachodnie s?ońce.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1927

Hilton rozszerza dzia?alno?? do Waco, w Teksasie, gdzie otwiera pierwszy hotel z bie??c? zimn? wod? i klimatyzacj? w ogólnie dost?pnych pomieszczeniach.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1943

Po zakupie hoteli Roosevelt i Plaza w Nowym Yorku Hilton staje si? pierwsz? grup? hotelarsk? z obiektami na wschodnim i zachodnim wybrze?u Stanów Zjednoczonych.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1946

Utworzona zostaje The Hilton Hotels Corporation, która zostaje notowana na nowojorskiej gie?dzie papierów warto?ciowych.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1947

Roosevelt Hilton w Nowym Jorku jest pierwszym hotelem na ?wiecie, który instaluje telewizory w pokojach dla go?ci.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1949

Wraz z otwarciem hotelu Caribe Hilton w Puerto Rico powstaje Hilton International. Legendarny barman Ramon ?Monchito” Marrero wymy?la koktajl Pina Colada.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1949

Conrad Hilton kupuje hotel ?najwspanialszy ze wszystkich”, obecny Waldorf Astoria w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1949

Conrad Hilton pojawia si? na ok?adce magazynu Time; jest pierwsz? osob? w bran?y hotelarskiej, która zyska?a takie wyró?nienie. (Pojawia si? on ponownie na ok?adce w roku 1963.)


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1954

Conrad Hilton kupuje Statler Hotel za 111 milionów USD, co ówcze?nie jest najwi?ksz? w historii cen?, jak? zap?acono za nieruchomo??.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1955

Hilton tworzy pierwsze centralne biuro rezerwacji, nazywane w skrócie HILCRON. Rezerwacji w jakimkolwiek hotelu Hilton mo?na dokona? za pomoc? telefonu, telegramu lub dalekopisu.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1955

Hilton wdra?a program, który ma na celu instalacj? klimatyzacji w ka?dym hotelu Hilton.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1955

Otwarcie hotelu Hilton Istanbul, pierwszego nowoczesnego hotelu zbudowanego od podstaw po zakończeniu II wojny ?wiatowej. Ta symboliczna nieruchomo?? zyskuje w?asny kod pocztowy oraz znaczek.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1958

Barron Hilton wprowadza now? kart? kredytow? Hilton Carte Blanche, g?ówn? kart? p?atnicz? hoteli Hilton.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1959

Hilton jest pionierem koncepcji umieszczania hoteli w pobli?u portów lotniczych i otwiera 380-pokojowy hotel San Francisco Airport Hilton.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1964

Hilton International tworzy oddzieln? spó?k?, której prezesem zostaje Conrad Hilton. Dwa lata pó?niej syn Conrada Hiltona, Barron, zast?puje go w fotelu prezesa krajowej sieci Hilton Hotels Corporation.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1965

Pocz?tek Lady Hilton, pierwszej na ?wiecie oferty hoteli przeznaczonych wy??cznie dla podró?uj?cych kobiet. Wybrane hotele wprowadzaj? pokoje i pi?tra przeznaczone wy??cznie dla kobiet, które w swym wyposa?eniu zapewniaj? specjalne udogodnienia pod k?tem podró?uj?cych pań.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1967

Trans World Airlines nabywa Hilton International. Conrad Hilton ust?puje z funkcji Dyrektora generalnego, by osi??? na stanowisku Prezesa Zarz?du.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1969

Pierwszy hotel DoubleTree otwarty w Scottsdale, w Arizonie.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1970

Hilton zakupuje The Flamingo Hotel oraz The Las Vegas International i dzi?ki temu staje si? pierwsz? spó?k? notowan? na gie?dzie papierów warto?ciowych w Nowym Jorku na krajowym rynku gier losowych. Hotel zmienia nazw? na The Las Vegas Hilton.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1982

Utworzenie Conrad Hotels, marki, która ma sta? si? sieci? luksusowych hoteli i kurortów w najwa?niejszych ?wiatowych stolicach biznesu i turystyki.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1984

Otwarcie pierwszego hotelu Embassy Suites w Kansas City-Overland Park w stanie Missouri.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1984

Otwarcie pierwszego hotelu Hampton Inn w Memphis w stanie Tennessee.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1987

Hilton wprowadza w?asny program lojalno?ciowy dla go?ci Hilton HHonors?.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1989

Otwarcie pierwszego hotelu Homewood Suites Hotel w Omaha w stanie Nebraska.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1989

Hampton Hotels jako pierwszy hotel na ?wiecie obiecuje 100% Gwarancj? Satysfakcji. Brzmi ona nast?puj?co: Przyjazna obs?uga, czyste pokoje, wygodne otoczenie – zawsze kiedy nas odwiedzisz. Je?li nie jeste? zadowolony, nie chcemy, aby? nam p?aci?.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1990

Debiut czterech hoteli marki The Hilton Garden Inn. Pó?niej rozwinie si? ona do ponad 500 hoteli.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1994

Hilton HHonors? przebija rywalizuj?ce programy lojalno?ciowe dla go?ci hotelowych, oferuj?c uczestnikom zarówno punkty, jak i mile lotnicze.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

1995

Rusza pierwsza strona internetowa Hilton: www.bshjmj.live.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2002

Rusza Hilton Worldwide Resorts jako spó?ka zale?na, oferuj?ca swoim cz?onkom najlepszej jako?ci kurorty oraz egzotyczne wakacyjne prze?ycia.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2006

Hilton Hotels Corporation odkupuje Hilton International, ponownie ??cz?c obie spó?ki po raz pierwszy od 40 lat i rozszerzaj?c portfolio Hiltona o mi?dzynarodowe marki.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2007

Hilton Hotels Corporation dokonuje fuzji ze spó?k? stowarzyszon? nieruchomo?ci The Blackstone Group oraz bezpiecznym funduszem firmowym i prywatnym.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2007

Christopher J. Nassetta do??cza do Hilton Worldwide jako Prezes oraz Dyrektor generalny.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2009

Hilton Hotels rozszerza swoj? dzia?alno?? na 76 krajów, staj?c si? najwi?ksz? mark? oferuj?c? pe?en zakres us?ug hotelarskich na ?wiecie.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2009

Hilton Hotels Corporation zmienia swoj? nazw? i logo na Hilton Worldwide i przenosi swoj? siedzib? z Beverly Hills w Kalifornii do McLean w Wirginii.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2009

Autorski system pomiarów LightStay? zostaje wdro?ony jako standard marki we wszystkich obiektach w celu kontroli zrównowa?onego rozwoju na ca?ym ?wiecie.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2011

Home2 Suites, nowa oferta na rynku przeznaczona dla go?ci zatrzymuj?cych si? w hotelu na d?u?ej, otwiera swój pierwszy obiekt w Fayetteville w stanie Karolina Pó?nocna.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2011

Hampton Hotels jest na pierwszym miejscu rankingu mo?liwo?ci franczyzowych Entrepreneur Magazine’s Franchise 500?.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony
Wró? do menu

2013

Hilton powraca na Nowojorsk? Gie?d? Papierów Warto?ciowych – nasze akcje s? dost?pne pod symbolem HLT.


Wró? do menu
Przejd? do nast?pnej sekcji strony

Zobacz ca?y zarz?d

“ Jeste?my firm? obs?uguj?c? ludzi, a?cz?onkowie naszego zespo?u kieruj? si? pasj? do go?cinno?ci ka?dego dnia, nawet po wyj?ciu z?pracy w?hotelu. ”

Chris Nassetta Prezes i Dyrektor generalny

Rozwój

Oferuj?c ponad 939 000 pokoi hotelowych na ca?ym ?wiecie, jeste?my jedn? z najwi?kszych firm w bran?y hotelarskiej na ?wiecie. Sprawd?, w jaki sposób nasz sukces mo?e pomóc i Tobie.

ODPOWIEDZIALNO?? SPO?ECZNA

Inwestujemy w?nasz ?ańcuch warto?ci, by wp?ywa? na najbardziej istotne aspekty naszego biznesu. D??ymy do pozytywnych zmian spo?ecznych i??rodowiskowych w?naszych dzia?aniach, ?ańcuchu dostaw i?spo?eczno?ciach.

Kariera

Szukasz wyj?tkowej kariery? Szukamy wyj?tkowych ludzi w wielu miejscach na ca?ym ?wiecie.